Integriteit kan voor sportbedrijven een selling point zijn

Chiel Warners

Chiel Warners is adviseur bij Dutch Sport Tech Fund en voormalig topatleet. Hij vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen in 2004 bij de tienkamp. Als Nederlands informatiecoördinator matchfixing is hij nog steeds betrokken bij topsport. Hij gebruikt zijn ervaring in de financiële sector, topsport en op het gebied van integriteit om voor Dutch Sport Tech Fund te beoordelen hoe integer deelnemingen opereren.

Hoe staat het met de sport en integriteit?

“De maatschappij is in beweging en die veranderingen raken de sportwereld. Denk aan de Black Lives Matter -beweging, de veranderende rol van de burger, instituties die onder druk staan en meer oog voor duurzaamheid en integriteit. Sport kan alleen duurzaam zijn als het integer is; de kijker haakt af, als hij niet gelooft dat wedstrijden eerlijk verlopen. Ik denk dat de sportsector nog steeds geloofwaardig is. Wielrennen kreeg bijvoorbeeld een aantal jaar geleden te maken had met heftige dopingschandalen, maar is op dit moment populairder dan ooit.”

“Niet elke sportmarkt is uitgerust om alle integriteitsonderwerpen op te pakken. Je ziet het bijvoorbeeld bij de gokmarkt: er zijn allerlei nieuwe aanbieders, maar het is de vraag of er in deze markt altijd integer gehandeld wordt. Ik denk dat commercie en compliance elkaar niet hoeven te bijten: integriteit zorgt ervoor dat je een propositie duurzaam kan aanbieden. Good Governance is in andere industrieën en sectoren al gemeengoed, waarom nog niet in de sport?”

“De manier waarop sport georganiseerd is, zorgt daarbij voor een aantal kwetsbaarheden. Denk aan het gebrek aan toezicht en de grote rol voor vrijwilligersorganisaties. Vaak gaan er miljoenen, soms miljarden, om in een sport, maar zijn vrijwilligers verantwoordelijk. Dat brengt een bepaalde mentaliteit met zich mee, een mate van vrijblijvendheid als het aankomt op integriteit. Het is nodig om te professionaliseren, zodat de kans op misstanden afneemt. Doen we dat niet, dan verliezen we als sector de grip op verandering en stuurt de maatschappij ons bij, zoals eerder gebeurde bij de financiële sector.”

Over de financiële sector gesproken: je hebt zelf lang in deze sector gewerkt, bij EY en ABN-AMRO. Wat betekent jouw financiële ervaring voor jouw rol bij DSTF?

“In de financiële sector hield ik me ook bezig met integriteit. In die sector is het normaal dat je weet wat een klant doet en waar hij zijn geld mee verdient. Daar kan de sportsector wat van leren. Ik breng dus graag de best practices uit de financiële sector mee en maak daarbij gebruik van mijn kennis van sport en integriteit.”

“In mijn rol houd ik me bezig met de volgende vraag: hoe kan je ervoor zorgen dat integriteit geborgd is bij deelnemingen van Dutch Sport Tech Fund? Ik analyseer hoe deelnemingen zich organiseren en of ze bijdragen aan een integere sportsector. Dit is ook onderdeel van onze due diligence (screening van nieuwe investeringen) en zorgt ervoor dat we alleen in integere bedrijven investeren. Het draait om meer bewustzijn en het formuleren van onderzoeksvragen, zodat misstanden worden voorkomen. Dat betekent dat er niet alleen op cijfers wordt gefocust, maar ook de vraag wordt gesteld: hoe gaat deze deelneming om met zijn klanten? Hoe is het gesteld met de governance?”

Waarom is integriteit zo belangrijk bij deelnemingen?

“Dat Dutch Sport Tech Fund oog heeft voor integriteit is om drie redenen belangrijk. Ten eerste zorgt het ervoor dat er alleen geïnvesteerd wordt in bedrijven die bijdragen aan een integere sportsector. Daar wordt de sector duurzamer van, omdat het langer levensvatbaar en rendabel blijft.

Door oog te hebben voor integriteit, wordt, ten tweede, het risico op reputatieschade verminderd. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de data van tech-partijen goed geborgd is. Je moet er niet aan denken dat medische data van atleten uitlekt, zonder dat ze iets te zeggen hebben gehad over de manier waarop er met hun data omgesprongen wordt. Zo’n schandaal zou een flink reputatierisico voor een deelneming of het fonds betekenen. Dat is een andere, belangrijke reden om aandacht te besteden aan integriteit.

Ten derde biedt integriteit ook commerciële kansen. Er zijn veel nieuwe partijen die data en integriteit als USP’s presenteren. De markt voor sportbedrijven beweegt richting integriteit en wij willen voorloper zijn op dit gebied. Is een bedrijf weinig integer, dan is dat een gevaar. Een bedrijf dat inzet op integriteit, kan dat presenteren als selling point.”

Welke integriteitskwesties spelen in nieuwe sporten als fantasy sports & Esports?

“Er is een verschil tussen de traditionele sportwereld en eSports. Die laatste sector is nog niet uitgekristalliseerd en dat is zowel een vloek als een zegen. Men maakt misbruik van het gebrek aan toezicht en de technologische mogelijkheden die er zijn om misbruik te maken. Er is op dit moment bijvoorbeeld geen centrale bond op nationaal of internationaal niveau die organiseert. Het initiatief ligt vooral bij de ontwikkelaars van games, die vaak commercieel gedreven zijn en weinig oog voor integriteit hebben. Doordat de sector zo jong is, kan je integriteit wel onderdeel maken van het DNA, in de traditionele sport is dat schip al gevaren. Dit is het uitgelezen moment voor digitale sporten om het anders aan te pakken dan niet-online sporten.”

“Online games verschillen daarbij van offline games. Ze zijn technisch te manipuleren, door middel van code. Er zou bijvoorbeeld vertraging kunnen optreden tussen het opnemen en uitzenden van een wedstrijd, wat je voordelen kan opleveren als je wedt op die wedstrijd. Daarbij kan men tegenwoordig met slimme algoritmes automatisch weddenschappen afsluiten op dat soort wedstrijden. Zo valt in te spelen op iets wat de rest van het publiek nog niet weet. De techniek die gepaard gaat bij dat soort games biedt kansen, maar heeft ook bepaalde risico’s.”

“Er is nog een ander verschil tussen traditionele en online sporten. Bij een traditionele sport word je op de club uitgelegd dat je eerlijk met elkaar moet omgaan. Fair Play krijg je zo met de paplepel ingegoten. Ik vraag me af of dat bij online games, eSports, ook zo gebeurt en of Fair Play daar ook zo’n grote rol speelt. Ik kan me voorstellen dat je eerder een bocht afsnijdt in een digitale wedstrijd dan bij een fysieke wedstrijd.”

Chiel Warners is nationale informatiecoördinator matchfixing en in die hoedanigheid houdt hij zich bezig met het verbeteren van de integriteit in de sport. Hij probeert in samenwerking met overheden, sportorganisaties en opsporingsorganisaties het manipuleren van wedstrijden tegen te gaan. “Dankzij nieuwe technologie is het mogelijk om bijna overal ter wereld op wedstrijden in Nederlandse sportcompetities te wedden. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, die we door middel van internationale samenwerkingen proberen op te lossen.”

Chiel Warners
Scroll naar boven